tweeter
 
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
06 ŞUBAT 2016 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
06 ŞUBAT 2016 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EKİM 2015 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EKİM 2015 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Sadece ağır hapis cezası
B -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
D -
Sadece ağır para cezası
2 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
30 dakika
B -
45 dakika
C -
35 dakika
D -
60 dakika
3 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Büyüklük
B -
Şiddet
C -
Hareket
D -
Öğrenme
4 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
5 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
B -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
C -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
6 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Öz mal araç sayısı kadar
B -
Kiralık araç çalıştıramazlar
C -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
D -
Öz mal araç sayısının 2 katı
7 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
8 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
B -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
9 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Dikkat
B -
Uyarıcı
C -
Davranış
D -
Motivasyon
10 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
30
B -
10
C -
20
D -
40
11 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
12 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Aşındırıcı madde
B -
Zehirli madde
C -
Yanıcı katı madde
D -
Bulaşıcı özelliği olan madde
13 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Motordan hareket almayan lastiklere
B -
Aracın ön lastiklerine
C -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
D -
Aracın tüm lastiklerine
14 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
63
B -
65
C -
61
D -
62
15 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
B -
Tehlikeli maddenin kaybı.
C -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
D -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
16 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B -
Araç ergonomisinde değişim.
C -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
D -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
17 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Umursamazlık yerine değer verme
B -
Yargılama yerine tanımlama
C -
İçtenlik yerine art niyet
D -
Denetleme yerine işbirliği
18 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
İnternetten araç izleme.
B -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
C -
Personelin eğitilmesi.
D -
Sürücü denetiminin sağlanması.
19 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
C -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
D -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
20 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
B -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
C -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
D -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
21 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Boyundaki şişkinlikten,
B -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
C -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
D -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
22 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
20
B -
25
C -
15
D -
10
23 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
İntikal mesafesi
B -
Duruş mesafesi
C -
Fren mesafesi
D -
Takip mesafesi
24 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
B -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
C -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
D -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
25 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
B -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
C -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
26 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
B -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
C -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
D -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
27 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
B -
Nakliyat Emtia Sigortası
C -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
D -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
28 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
B -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
D -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
29 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
45
B -
30
C -
60
D -
5
30 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
40
B -
30
C -
20
D -
10
31 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Hava limanlarını
B -
Yasak bölgeleri
C -
Gümrük kapılarını
D -
Turistik bölgeleri
32 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
11 saat
B -
24 saat
C -
6 saat
D -
5 saat
33 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Dizin ön üst kısmı
B -
Kasık iç kısmı
C -
Göbek bölgesi
D -
Bacak dış kısmı
34 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
B -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
C -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
D -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
35 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Kargo
B -
Parça yük
C -
Paletli yük
D -
Tehlikeli Maddeler
36 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
B -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
D -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
37 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
B -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
D -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
38 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
180
B -
60
C -
90
D -
120
39 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
B -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
40 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
B -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
C -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
D -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
41 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Olası seçenekleri belirleme
B -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
C -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D -
Düşünmeden hareket etme.
42 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Düşünmek
B -
Gözlemlenebilir olması
C -
Hissetmek
D -
Tasarlanmak
43 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
B -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
D -
Geniş alanları gösterir.
44 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Hepsi
B -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
C -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
D -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
45 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
N2
B -
M1
C -
N1
D -
M2
46 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Işıklar
B -
Lastikler
C -
Aynalar
D -
Hava Yastığı
47 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Atardamar kanaması
B -
Toplardamar kanaması
C -
Kulak kanaması
D -
Kılcaldamar kanaması
48 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Ankara haritası
B -
Dünya haritası
C -
Avrupa haritası
D -
Türkiye haritası
49 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
B -
Su ile ilgili tüm detayları
C -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
D -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
50 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Uyku hali
B -
Bulantı-kusma
C -
Hepsi
D -
Konuşma bozukluğu
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri