tweeter
 
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Bacak dış kısmı
B -
Kasık iç kısmı
C -
Dizin ön üst kısmı
D -
Göbek bölgesi
2 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
10
B -
20
C -
40
D -
30
3 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
5
B -
60
C -
45
D -
30
4 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Büyüklük
B -
Hareket
C -
Şiddet
D -
Öğrenme
5 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
B -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
C -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
D -
Hepsi
6 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Bulantı-kusma
B -
Hepsi
C -
Konuşma bozukluğu
D -
Uyku hali
7 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
B -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
C -
Araç ergonomisinde değişim.
D -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
8 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
B -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
C -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
D -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
9 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
C -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
D -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
10 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
B -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
C -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
11 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
63
B -
62
C -
61
D -
65
12 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Kılcaldamar kanaması
B -
Atardamar kanaması
C -
Kulak kanaması
D -
Toplardamar kanaması
13 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Denetleme yerine işbirliği
B -
Yargılama yerine tanımlama
C -
Umursamazlık yerine değer verme
D -
İçtenlik yerine art niyet
14 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
B -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
C -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
D -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
15 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
B -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
D -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
16 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
B -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
C -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
D -
Geniş alanları gösterir.
17 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
18 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
B -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
C -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
19 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
20 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yasak bölgeleri
B -
Turistik bölgeleri
C -
Gümrük kapılarını
D -
Hava limanlarını
21 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
Duruş mesafesi
B -
Fren mesafesi
C -
İntikal mesafesi
D -
Takip mesafesi
22 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Öz mal araç sayısı kadar
B -
Öz mal araç sayısının 2 katı
C -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
D -
Kiralık araç çalıştıramazlar
23 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
24 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
20
B -
25
C -
10
D -
15
25 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
B -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
C -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
D -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
26 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
B -
Su ile ilgili tüm detayları
C -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
D -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
27 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Dikkat
B -
Uyarıcı
C -
Davranış
D -
Motivasyon
28 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Olası seçenekleri belirleme
B -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
C -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D -
Düşünmeden hareket etme.
29 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
B -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
C -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
D -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
30 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
M2
B -
N1
C -
N2
D -
M1
31 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
30
B -
40
C -
10
D -
20
32 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
B -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
C -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
D -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
33 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Bulaşıcı özelliği olan madde
B -
Zehirli madde
C -
Yanıcı katı madde
D -
Aşındırıcı madde
34 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Nakliyat Emtia Sigortası
B -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
C -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
D -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
35 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Aracın tüm lastiklerine
B -
Aracın ön lastiklerine
C -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
D -
Motordan hareket almayan lastiklere
36 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
180
B -
120
C -
90
D -
60
37 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
B -
Boyundaki şişkinlikten,
C -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
D -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
38 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
B -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
C -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
D -
Tehlikeli maddenin kaybı.
39 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Tasarlanmak
B -
Hissetmek
C -
Gözlemlenebilir olması
D -
Düşünmek
40 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
B -
Sadece ağır para cezası
C -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
D -
Sadece ağır hapis cezası
41 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sürücü denetiminin sağlanması.
B -
İnternetten araç izleme.
C -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
D -
Personelin eğitilmesi.
42 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Aynalar
B -
Hava Yastığı
C -
Lastikler
D -
Işıklar
43 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
6 saat
B -
5 saat
C -
11 saat
D -
24 saat
44 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
45 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Avrupa haritası
B -
Dünya haritası
C -
Ankara haritası
D -
Türkiye haritası
46 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
C -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
47 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
B -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
D -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
48 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Parça yük
B -
Tehlikeli Maddeler
C -
Paletli yük
D -
Kargo
49 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
B -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
C -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
D -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
50 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
45 dakika
B -
35 dakika
C -
60 dakika
D -
30 dakika
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri