tweeter
 
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
25
B -
10
C -
15
D -
20
2 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
20
B -
30
C -
10
D -
40
3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
B -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
D -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
4 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
C -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
D -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
5 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Aşındırıcı madde
B -
Bulaşıcı özelliği olan madde
C -
Yanıcı katı madde
D -
Zehirli madde
6 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
7 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yasak bölgeleri
B -
Hava limanlarını
C -
Turistik bölgeleri
D -
Gümrük kapılarını
8 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
9 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
B -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
C -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
10 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
60
B -
5
C -
45
D -
30
11 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
120
B -
90
C -
180
D -
60
12 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Öz mal araç sayısı kadar
B -
Kiralık araç çalıştıramazlar
C -
Öz mal araç sayısının 2 katı
D -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
13 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Aracın tüm lastiklerine
B -
Motordan hareket almayan lastiklere
C -
Aracın ön lastiklerine
D -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
14 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
B -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
C -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D -
Nakliyat Emtia Sigortası
15 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kasık iç kısmı
B -
Göbek bölgesi
C -
Dizin ön üst kısmı
D -
Bacak dış kısmı
16 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Hava Yastığı
B -
Işıklar
C -
Lastikler
D -
Aynalar
17 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Düşünmeden hareket etme.
B -
Olası seçenekleri belirleme
C -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
D -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
18 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Hepsi
B -
Bulantı-kusma
C -
Konuşma bozukluğu
D -
Uyku hali
19 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Dünya haritası
B -
Ankara haritası
C -
Türkiye haritası
D -
Avrupa haritası
20 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
B -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
C -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
D -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
21 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
22 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
Takip mesafesi
B -
İntikal mesafesi
C -
Fren mesafesi
D -
Duruş mesafesi
23 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
30
B -
20
C -
40
D -
10
24 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
B -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
D -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
25 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
B -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
C -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
D -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
26 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
27 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
B -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
C -
Boyundaki şişkinlikten,
D -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
28 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Hepsi
B -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
C -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
D -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
29 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
B -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
C -
Su ile ilgili tüm detayları
D -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
30 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Tasarlanmak
B -
Hissetmek
C -
Düşünmek
D -
Gözlemlenebilir olması
31 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
B -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
C -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
D -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
32 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Umursamazlık yerine değer verme
B -
Yargılama yerine tanımlama
C -
İçtenlik yerine art niyet
D -
Denetleme yerine işbirliği
33 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
B -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C -
Geniş alanları gösterir.
D -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
34 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
B -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
C -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
D -
Tehlikeli maddenin kaybı.
35 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Büyüklük
B -
Öğrenme
C -
Hareket
D -
Şiddet
36 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
B -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
C -
Sadece ağır hapis cezası
D -
Sadece ağır para cezası
37 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Motivasyon
B -
Uyarıcı
C -
Dikkat
D -
Davranış
38 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
B -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
C -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
D -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
39 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Paletli yük
B -
Tehlikeli Maddeler
C -
Kargo
D -
Parça yük
40 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
45 dakika
B -
30 dakika
C -
35 dakika
D -
60 dakika
41 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
24 saat
B -
6 saat
C -
5 saat
D -
11 saat
42 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
M1
B -
N1
C -
N2
D -
M2
43 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
65
B -
63
C -
61
D -
62
44 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
B -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
C -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
D -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
45 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
C -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
46 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
47 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Personelin eğitilmesi.
B -
İnternetten araç izleme.
C -
Sürücü denetiminin sağlanması.
D -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
48 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
C -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
49 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
B -
Araç ergonomisinde değişim.
C -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
D -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
50 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Kulak kanaması
B -
Kılcaldamar kanaması
C -
Atardamar kanaması
D -
Toplardamar kanaması
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri