tweeter
 
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
06 ŞUBAT 2016 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
06 ŞUBAT 2016 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EKİM 2015 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EKİM 2015 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
B -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
C -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
D -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
2 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
B -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
C -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
D -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
3 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
C -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
D -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
4 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
M1
B -
M2
C -
N1
D -
N2
5 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
B -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
C -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
D -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
6 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
C -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
7 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
60 dakika
B -
35 dakika
C -
30 dakika
D -
45 dakika
8 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Türkiye haritası
B -
Ankara haritası
C -
Avrupa haritası
D -
Dünya haritası
9 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Kiralık araç çalıştıramazlar
B -
Öz mal araç sayısı kadar
C -
Öz mal araç sayısının 2 katı
D -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
10 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Olası seçenekleri belirleme
B -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
C -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
D -
Düşünmeden hareket etme.
11 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
B -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
C -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
D -
Hepsi
12 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
C -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
13 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
B -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
C -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
D -
Tehlikeli maddenin kaybı.
14 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
30
B -
10
C -
40
D -
20
15 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Boyundaki şişkinlikten,
B -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
C -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
D -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
16 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Uyarıcı
B -
Dikkat
C -
Motivasyon
D -
Davranış
17 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
18 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Geniş alanları gösterir.
B -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
C -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
D -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
19 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B -
Araç ergonomisinde değişim.
C -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
D -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
20 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
B -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
C -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
D -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
21 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Aynalar
B -
Işıklar
C -
Hava Yastığı
D -
Lastikler
22 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Uyku hali
B -
Bulantı-kusma
C -
Konuşma bozukluğu
D -
Hepsi
23 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
25
B -
15
C -
20
D -
10
24 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Parça yük
B -
Kargo
C -
Tehlikeli Maddeler
D -
Paletli yük
25 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Sadece ağır hapis cezası
B -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
D -
Sadece ağır para cezası
26 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
11 saat
B -
6 saat
C -
24 saat
D -
5 saat
27 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
Fren mesafesi
B -
Takip mesafesi
C -
Duruş mesafesi
D -
İntikal mesafesi
28 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
29 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Göbek bölgesi
B -
Bacak dış kısmı
C -
Kasık iç kısmı
D -
Dizin ön üst kısmı
30 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
B -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
C -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
D -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
31 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
30
B -
60
C -
5
D -
45
32 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
C -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
D -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
33 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
C -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
D -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
34 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Toplardamar kanaması
B -
Atardamar kanaması
C -
Kılcaldamar kanaması
D -
Kulak kanaması
35 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Zehirli madde
B -
Yanıcı katı madde
C -
Bulaşıcı özelliği olan madde
D -
Aşındırıcı madde
36 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Aracın ön lastiklerine
B -
Aracın tüm lastiklerine
C -
Motordan hareket almayan lastiklere
D -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
37 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
40
B -
20
C -
30
D -
10
38 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
63
B -
61
C -
62
D -
65
39 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Turistik bölgeleri
B -
Gümrük kapılarını
C -
Yasak bölgeleri
D -
Hava limanlarını
40 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
B -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
C -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
41 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
İnternetten araç izleme.
B -
Personelin eğitilmesi.
C -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
D -
Sürücü denetiminin sağlanması.
42 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
B -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
C -
Nakliyat Emtia Sigortası
D -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
43 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
B -
Su ile ilgili tüm detayları
C -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
44 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
45 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Büyüklük
B -
Şiddet
C -
Hareket
D -
Öğrenme
46 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Denetleme yerine işbirliği
B -
Umursamazlık yerine değer verme
C -
İçtenlik yerine art niyet
D -
Yargılama yerine tanımlama
47 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
B -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
C -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
D -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
48 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Gözlemlenebilir olması
B -
Düşünmek
C -
Hissetmek
D -
Tasarlanmak
49 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
120
B -
90
C -
60
D -
180
50 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
B -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
C -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
D -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri