tweeter
 
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
C -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
D -
Araç ergonomisinde değişim.
2 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
3 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
B -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
C -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
D -
Hepsi
4 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Konuşma bozukluğu
B -
Hepsi
C -
Uyku hali
D -
Bulantı-kusma
5 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Denetleme yerine işbirliği
B -
Yargılama yerine tanımlama
C -
İçtenlik yerine art niyet
D -
Umursamazlık yerine değer verme
6 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
C -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
D -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
7 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
B -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C -
Sadece ağır hapis cezası
D -
Sadece ağır para cezası
8 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B -
Kiralık araç çalıştıramazlar
C -
Öz mal araç sayısı kadar
D -
Öz mal araç sayısının 2 katı
9 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Yanıcı katı madde
B -
Aşındırıcı madde
C -
Bulaşıcı özelliği olan madde
D -
Zehirli madde
10 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Boyundaki şişkinlikten,
B -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
C -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
D -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
11 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
Fren mesafesi
B -
İntikal mesafesi
C -
Takip mesafesi
D -
Duruş mesafesi
12 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
B -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
C -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
D -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
13 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
B -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
C -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
D -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
14 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
B -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
C -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
D -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
15 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
20
B -
15
C -
10
D -
25
16 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
C -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
17 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Atardamar kanaması
B -
Kılcaldamar kanaması
C -
Kulak kanaması
D -
Toplardamar kanaması
18 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
19 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
B -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
C -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
D -
Nakliyat Emtia Sigortası
20 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
35 dakika
B -
45 dakika
C -
60 dakika
D -
30 dakika
21 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
22 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sürücü denetiminin sağlanması.
B -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
C -
Personelin eğitilmesi.
D -
İnternetten araç izleme.
23 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Işıklar
B -
Aynalar
C -
Hava Yastığı
D -
Lastikler
24 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
B -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
C -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
D -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
25 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Parça yük
B -
Paletli yük
C -
Kargo
D -
Tehlikeli Maddeler
26 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Düşünmeden hareket etme.
B -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
C -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
D -
Olası seçenekleri belirleme
27 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
B -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
D -
Geniş alanları gösterir.
28 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
B -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
C -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
29 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
B -
Su ile ilgili tüm detayları
C -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
D -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
30 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
B -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
C -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
D -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
31 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Avrupa haritası
B -
Türkiye haritası
C -
Dünya haritası
D -
Ankara haritası
32 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Göbek bölgesi
B -
Dizin ön üst kısmı
C -
Kasık iç kısmı
D -
Bacak dış kısmı
33 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddenin kaybı.
B -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
C -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
D -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
34 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
180
B -
60
C -
90
D -
120
35 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
20
B -
40
C -
10
D -
30
36 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
60
B -
5
C -
30
D -
45
37 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
N1
B -
M2
C -
N2
D -
M1
38 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
62
B -
65
C -
63
D -
61
39 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
30
B -
40
C -
10
D -
20
40 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
B -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
C -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
D -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
41 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
B -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
C -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
D -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
42 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yasak bölgeleri
B -
Turistik bölgeleri
C -
Hava limanlarını
D -
Gümrük kapılarını
43 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
C -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
44 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Aracın ön lastiklerine
B -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
C -
Motordan hareket almayan lastiklere
D -
Aracın tüm lastiklerine
45 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
6 saat
B -
5 saat
C -
11 saat
D -
24 saat
46 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Uyarıcı
B -
Davranış
C -
Motivasyon
D -
Dikkat
47 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
B -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
C -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
D -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
48 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Öğrenme
B -
Şiddet
C -
Büyüklük
D -
Hareket
49 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Tasarlanmak
B -
Gözlemlenebilir olması
C -
Hissetmek
D -
Düşünmek
50 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
B -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
C -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
D -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri