tweeter
 
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
B -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
C -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
D -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
2 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
B -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
D -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
4 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
C -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
D -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
5 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
24 saat
B -
5 saat
C -
6 saat
D -
11 saat
6 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Büyüklük
B -
Şiddet
C -
Öğrenme
D -
Hareket
7 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
40
B -
10
C -
20
D -
30
8 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
C -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
9 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
B -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
C -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
10 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
11 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
B -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
C -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
D -
Araç ergonomisinde değişim.
12 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
B -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
D -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
13 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Dikkat
B -
Uyarıcı
C -
Motivasyon
D -
Davranış
14 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
B -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
C -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
D -
Boyundaki şişkinlikten,
15 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
30
B -
5
C -
60
D -
45
16 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Denetleme yerine işbirliği
B -
İçtenlik yerine art niyet
C -
Umursamazlık yerine değer verme
D -
Yargılama yerine tanımlama
17 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Uyku hali
B -
Konuşma bozukluğu
C -
Bulantı-kusma
D -
Hepsi
18 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Zehirli madde
B -
Aşındırıcı madde
C -
Yanıcı katı madde
D -
Bulaşıcı özelliği olan madde
19 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Gözlemlenebilir olması
B -
Düşünmek
C -
Hissetmek
D -
Tasarlanmak
20 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
20
B -
10
C -
40
D -
30
21 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Kargo
B -
Paletli yük
C -
Tehlikeli Maddeler
D -
Parça yük
22 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Nakliyat Emtia Sigortası
B -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
C -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
D -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
23 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Kılcaldamar kanaması
B -
Atardamar kanaması
C -
Kulak kanaması
D -
Toplardamar kanaması
24 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
B -
Su ile ilgili tüm detayları
C -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
D -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
25 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Hava Yastığı
B -
Işıklar
C -
Aynalar
D -
Lastikler
26 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
Duruş mesafesi
B -
Fren mesafesi
C -
Takip mesafesi
D -
İntikal mesafesi
27 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
B -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
C -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
D -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
28 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
B -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
C -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
D -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
29 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
B -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
C -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
D -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
30 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
D -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
31 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
M1
B -
N1
C -
M2
D -
N2
32 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yasak bölgeleri
B -
Hava limanlarını
C -
Gümrük kapılarını
D -
Turistik bölgeleri
33 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
B -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
C -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
D -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
34 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Bacak dış kısmı
B -
Kasık iç kısmı
C -
Göbek bölgesi
D -
Dizin ön üst kısmı
35 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
10
B -
20
C -
15
D -
25
36 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Avrupa haritası
B -
Türkiye haritası
C -
Dünya haritası
D -
Ankara haritası
37 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Düşünmeden hareket etme.
B -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
C -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D -
Olası seçenekleri belirleme
38 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Sadece ağır hapis cezası
B -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
C -
Sadece ağır para cezası
D -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
39 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sürücü denetiminin sağlanması.
B -
İnternetten araç izleme.
C -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
D -
Personelin eğitilmesi.
40 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Kiralık araç çalıştıramazlar
B -
Öz mal araç sayısının 2 katı
C -
Öz mal araç sayısı kadar
D -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
41 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
30 dakika
B -
60 dakika
C -
45 dakika
D -
35 dakika
42 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
B -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
C -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
D -
Hepsi
43 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
B -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
C -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
D -
Tehlikeli maddenin kaybı.
44 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
63
B -
61
C -
62
D -
65
45 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
B -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
C -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
D -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
46 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
B -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C -
Geniş alanları gösterir.
D -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
47 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
B -
Aracın tüm lastiklerine
C -
Motordan hareket almayan lastiklere
D -
Aracın ön lastiklerine
48 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
90
B -
120
C -
180
D -
60
49 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
50 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
B -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
D -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri