tweeter
 
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
07 ARALIK 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
09 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
10 MART 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
17 EYLÜL 2011 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
28 EYLÜL 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
8 ARALIK 2012 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Esya-Kargo Tasimaciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi)
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı) Mesleki Yeterlilik Belgesi
9 HAZİRAN 2013 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
25 ARALIK 2011 SINAV SORULARI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)  
1 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B -
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
C -
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
D -
Araç ergonomisinde değişim.
2 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D -
Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır
3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 
A -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
B -
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
C -
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
D -
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
4 - M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A -
İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
B -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
C -
İliçi 2 gün,Yurtiçi 4 gün
D -
İliçi 1 gün,Yurtiçi 2 gün
5 - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A -
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
B -
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
C -
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
D -
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
6 - Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A -
Kargo
B -
Paletli yük
C -
Tehlikeli Maddeler
D -
Parça yük
7 - Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
B -
Hepsi
C -
Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
D -
İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
8 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A -
En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B -
Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
C -
Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D -
Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
9 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Düşünmeden hareket etme.
B -
Olası seçenekleri belirleme
C -
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D -
Sonuçların istenirliğini belirleme.
10 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
B -
Sadece ağır hapis cezası
C -
Sadece ağır para cezası
D -
Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
11 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği´ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A -
180
B -
60
C -
90
D -
120
12 - İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A -
Uyarıcı
B -
Dikkat
C -
Motivasyon
D -
Davranış
13 - K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A -
Öz mal araç sayısı kadar
B -
Öz mal araç sayısının yarısı kadar
C -
Kiralık araç çalıştıramazlar
D -
Öz mal araç sayısının 2 katı
14 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 
A -
Uyku hali
B -
Hepsi
C -
Bulantı-kusma
D -
Konuşma bozukluğu
15 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B -
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
C -
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
D -
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
16 - Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
B -
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
C -
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
D -
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
17 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
40
B -
30
C -
10
D -
20
18 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 
A -
Hissetmek
B -
Gözlemlenebilir olması
C -
Tasarlanmak
D -
Düşünmek
19 - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Aracın tüm lastiklerine
B -
Motordan hareket almayan lastiklere
C -
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
D -
Aracın ön lastiklerine
20 - Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
B -
Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
C -
Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
D -
Boyundaki şişkinlikten,
21 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derecede güvenlik gereci değildir?(17 Eylül Sınav Sorusu)
 
A -
Lastikler
B -
Hava Yastığı
C -
Işıklar
D -
Aynalar
22 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 
A -
Duruş mesafesi
B -
Fren mesafesi
C -
Takip mesafesi
D -
İntikal mesafesi
23 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
65
B -
61
C -
62
D -
63
24 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
B -
Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C -
Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
D -
Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
25 - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A -
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
B -
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
C -
Su ile ilgili tüm detayları
D -
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
26 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A -
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
B -
Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
C -
Geniş alanları gösterir.
D -
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
27 - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A -
Nakliyat Emtia Sigortası
B -
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
C -
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
D -
Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
28 - Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
B -
Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
C -
Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
D -
Tehlikeli maddenin kaybı.
29 - Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A -
6 saat
B -
11 saat
C -
24 saat
D -
5 saat
30 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?(25 Aralık Src Sınav Sorusu)
 
A -
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
B -
İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
C -
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
D -
Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
31 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A -
25
B -
10
C -
20
D -
15
32 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A -
Denetleme yerine işbirliği
B -
Yargılama yerine tanımlama
C -
Umursamazlık yerine değer verme
D -
İçtenlik yerine art niyet
33 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A -
Şiddet
B -
Hareket
C -
Büyüklük
D -
Öğrenme
34 - Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 
A -
Yanıcı katı madde
B -
Zehirli madde
C -
Bulaşıcı özelliği olan madde
D -
Aşındırıcı madde
35 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 
A -
Toplardamar kanaması
B -
Atardamar kanaması
C -
Kılcaldamar kanaması
D -
Kulak kanaması
36 - Aağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A -
Dünya haritası
B -
Türkiye haritası
C -
Avrupa haritası
D -
Ankara haritası
37 - Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Araçla ilgili bilgilere erişim.
B -
Personelin eğitilmesi.
C -
Sürücü denetiminin sağlanması.
D -
İnternetten araç izleme.
38 - Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A -
Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
B -
Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C -
Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
D -
Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
39 - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
60 dakika
B -
30 dakika
C -
45 dakika
D -
35 dakika
40 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B -
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C -
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
D -
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
41 - Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Göbek bölgesi
B -
Bacak dış kısmı
C -
Dizin ön üst kısmı
D -
Kasık iç kısmı
42 - Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
B -
Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
C -
Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
D -
Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
43 - Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
C -
Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
D -
Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
44 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
5
B -
30
C -
45
D -
60
45 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 
A -
M2
B -
M1
C -
N2
D -
N1
46 - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A -
40
B -
10
C -
30
D -
20
47 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A -
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B -
Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
C -
Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
D -
Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
48 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? (25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B -
Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C -
Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D -
Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
49 - Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?(25 Aralık Sınav Sorusu)
 
A -
Hava limanlarını
B -
Yasak bölgeleri
C -
Gümrük kapılarını
D -
Turistik bölgeleri
50 - Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A -
Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
B -
Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C -
Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D -
Aile faktörü kişiliği etkilemez.
 
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız
Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Ehliyet Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri
Başvuru İçin Gerekli Koşullar Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi
 Bostancı Sürücü Kursu © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Hakkımızda Psikoteknik Araçlarımız Eğitmenlerimiz
Kayıt İşlemleri İçin Yabancı Ehliyet İşlemleri Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Ehliyet Sınav Tarihleri SRC Sınav Tarihleri Sınav Yerleri Yazılı Sınav Sonuçları Direksiyon Sınavı Sonuçları
Motor ve Araç Tekniği İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi A2 & E Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi Ön Bilgiler SRC Dersleri ÜDY Dersleri ODY Dersleri
Sürücü Belgeleri SRC Belgeleri K Belgeleri Yetki Belgeleri Fiyatları Psikoteknik Belgesi ÜDY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Üst Düzey Yönetici Eğitimleri Cezalar-Kanunlar-Yönetmelikler
MTSK Sınavları Dönemler ve Sınav Tarihleri Trafik İşaretleri