WhatsApp ile iletişime geç

TRAFİK CEZALARI

TRAFİK CEZALARI

Fotoğraf açıklaması yok.

DURMA DURAKLAMA VE PARK ETME CEZALARI

Ceza Maddesi 59:Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya parketmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmenin cezası;

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-a:Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-b:Taşıt yolu üzerinde sol şeritte(raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-c:Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-g:Taşıt yolu üzerinde duraklayan ve yapark edilen araçların yanında duraklamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-h:Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına,yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında;yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-a:Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-b:Taşıt yolu üzerinde parketmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde parketmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-c:Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-d:Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi  61/1-e:Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-f:Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-g:Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde parketmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-h:Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metremesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi  61/1-ı:Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında parketme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-j:Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beşmetrelik mesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-k:Taşıt yolu üzerinde park için yerayrılmamış veya trafikişaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde parketmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-l:Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-m:Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi  61/1-n:Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-o:Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:264,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 62:Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafikişaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme,boşaltma,indirme,bindirme,arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon,otobüs ve bunların katarlarını,lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

 

HIZ SINIRININ AŞILMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR;

                 ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI
ARAÇ CİNSİYERLEŞİM YERİ      İÇİNDE (km)                  YERLEŞİM YERİ DIŞINDAOTOYOLLARDA
(km)
 ŞEHİRLERARASI
 ÇİFT YÖNLÜ   KARAYOLLARINDA (km)
   BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA (km)
 Otomobil (M1),  (M1G),5090110120
 Minibüs (M2),508090100
 Otobüs (M2-M3), 508090100
 Kamyonet (N1), N1G)50808595
 (Ek satır:RG-21/3/2012-28240) 5085100110
 Panelvan (N1) 
 Kamyon (N2-N3),50808590
 Çekici (N2-N3)
 Motosiklet (L3)508090100
 Motosiklet (L4, L5, L7)50708080
 Motorlu bisiklet (L1, L2, L6)304545Giremez
 Motorsuz bisiklet

(Değişik satır: RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli maddetaşıyan araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)

30506070
 (Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel yük taşıma      izin   belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)30505060
 Lastik tekerlekli traktörler203040Giremez
 Arızalı bir aracı çeken araçlar20203040
 İş makineleri202020Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez

 

hız limiti ile ilgili görsel sonucu

Ceza Maddesi 51/2-a :Yukarıdaki tabloda belirlenen hız sınırlarını %10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,

SÜRÜCÜYE:288,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 51/2-b :Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak,

SÜRÜCÜYE:598,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 51/2-c :Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %50'den fazla aşmak,

SÜRÜCÜYE:1.228,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

*ÖNEMLİ:Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile,

*Sürücübelgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

**Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.

***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

Ceza Maddesi 52/1-a:Aracın hızını,kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken,tepe üstlerine yaklaşırken,dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, darköprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-a:Aracın hızını,kavşaklara yaklaşırken,dönemeçlere girerken,tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve men fezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-b:Aracının hızını,aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-c: Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-d:Kol ve grup halinde araç kullanırken,araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:56/1-d:Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı
 

ŞERİT İHLALLERİ VE CEZALARI

Ceza Maddesi:46/2-a:Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,

SÜRÜCÜYE:288,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:46/2-b:Aksine bir işaret bulunmadıkça,şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte,sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,

SÜRÜCÜYE:288,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:46/2-c:Aksine bir işaret bulunmadıkça,trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek,

SÜRÜCÜYE:288,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:46/2-d:Aksine bir işaret bulunmadıkça,gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,

SÜRÜCÜYE:288,00TL.,Kamyon-Çekici için:1.002,00 TL Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:46/2-e: Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin;iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet,panelvan,minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken,geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,

SÜRÜCÜYE:598,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:46/2-f:Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafikkazası ,arızahalleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi,kaza incelemesi,genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,

SÜRÜCÜYE:1.228,00TL.Para Cezası,

Ceza Maddesi:46/2-g:Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,

SÜRÜCÜYE:1.228,00TL.Para Cezası,

Ceza Maddesi:56/1-a:Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,

SÜRÜCÜYE:132,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

ALKOLLÜ,UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE ALARAK ARAÇ KULLANIMI                                                   İLE İLGİLİ CEZALAR

ALKOL ile ilgili görsel sonucu

Ceza Maddesi:48/5:Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak,

Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak

SÜRÜCÜYE:1. defada 1.228,00 TL. Para Cezası,Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır,

 2. defada 1.539,00 TL.Para Cezası,Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınır,

 3 ve 3'ten fazlasında 2.473,00 TL.Para Cezası,Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri her seferinde 5'şer yıl süreyle geri alınır.

 20 Ceza Puanı

ÖNEMLİ:Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine;                 5 yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48'inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsiledilmiş olması zorunludur.

1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca;TCK'nın 179'uncu maddesinden de (Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu; alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunması) işlem yapılacaktır.

Ceza Maddesi:48/8:Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,

SÜRÜCÜYE:6.333,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı,5 Yıl süre ile geri alınır.

Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden(48'inci madde ve diğer bütün maddeler)verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.

Ceza Maddesi:48/9:Yaralanmalı veya ölümlü yada kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma halide dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı yada alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla,kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,

SÜRÜCÜYE:3.516,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı,2 Yıl süre ile geri alınır.

Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu yada uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır.Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48'inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.

 

100 CEZA PUANI

100 ceza ile ilgili görsel sonucu

Ceza Maddesi:118:Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak,

SÜRÜCÜYE:1. defasında 2 ay, 2. defasında 4 ay süre ile geri alınr.3.defasında Belge İptal edilir.

Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar;birinci defa eğitime,ikinci defada psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar,muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.

 

EMNİYET KEMERİ

emniyet kemeri ile ilgili görsel sonucu

 

Ceza Maddesi 78/1a:Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,

UYMAYANLARA (Sürücü dahil,yolculara da):132,00 TL.Para Cezası 15 Ceza Puanı

 

CEP TELEFONU

 

cep telefonu kullanmak ile ilgili görsel sonucu

Ceza Maddesi 73/c:Seyir halinde cep veya araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak,

SÜRÜCÜYE:288,00TL.Para Cezası Uygulanır.10 Ceza Puanı

*Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehliyet İçin Gerekli Evraklar
EHLİYET ÜCRETLERİ
+905386884490
Pzt-Cum 08:00 00:00
info@bostancisurucu.com
7 X 24 Çevrimiçi Destek
TOP