WhatsApp ile iletişime geç

Ehliyet Soruları Ve Ehliyet Randevu

Ehliyet Soruları Ve Ehliyet Randevu

Ehliyet Soruları Ve Ehliyet Randevu

AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK SİSTEME TC KİMLİK NUMARANIZ İLE GİREBİLİR VE SINAV SORU ÖRNEKLERİNİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

https://kursiyer.bakiyem.com/login.php    

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK ÖRNEK ANİMASYONLU SINAV SORULARINI ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

https://esinavdeneme.meb.gov.tr/

 

E SINAV SONUCUNUZU AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

https://esinav.meb.gov.tr/SonucAciklama.aspx

 

SERTİFİKANIZI EHLİYETE ÇEVİREBİLMENİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKTEN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

https://randevu.nvi.gov.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:BU SAYFADA 5 SINAV SORULARI YANİ 5 SINAV *50 SORU:250 SORU MEVCUT OLUP,HER SINAV SONUNDA CEVAP ANAHTARLARI BULUNMAKTADIR.

BAŞARILAR DİLERİZ.

 

 

 

 

 

                                                                         ----- SINAV SORULARI 1 ------

SORU 1:Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan        B) Bilinci yerinde olmayan

C) Solunum zorluğu çeken    D) Ayak bileğinde çıkık olan

SORU 2:Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

A) Yakıt filtresi  B) Endüksiyon bobini   C) Marş motoru   D) Termostat

SORU 3:Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A) Banket  B) Terminal  C) Hemzemin geçit  D) Taşıt yolu (Kaplama)

SORU 4:Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A) Kanamanın durdurulması                     B) Yara yerinin değerlendirilmesi

C) Yara üzerinin pamukla kapatılması   D) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

SORU 5:Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizaç    B) Beden dili    C) Trafik adabı    D) Konuşma üslubu

SORU 6:

I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

A) Yalnız I     B) I - II    C) II - III - IV     D) I - II - III - IV

SORU 7:Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

A) Emme zamanı                  B) Sıkıştırma zamanı

C) Ateşleme zamanı           D) Egzoz zamanı

SORU 8:Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yan yatış   B) Yarı oturuş   C) Sırtüstü yatış   D) Yüzüstü yatış

SORU 9:Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 

A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini               B) 70 metreden sonra yolun daralacağını

C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu      D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 10:Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Bilinç kaybının düzelmesini        B) Kalbin çalışmasını

C) Nefes vermesini                             D) Nefes almasını

Soru 11:

 I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A)I ve II     B)I ve III     C)II ve III     D)I, II ve III

Soru 12:Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

B) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı

C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

D) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 13:Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Soru 14: 14.Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

A) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.

B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.

C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.

D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.

Soru 15:Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bağlantı yolu  - Tali yol

B) Ana yol - Tali yol

C) Bölünmüş kara yolu - Bağlantı yolu

D) İki yönlü kara yolu - Tek yönlü kara yolu

Soru 16:Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A) Yağ karterinden           B) Yağ filtresinden

C) Yağ çubuğundan       D) Yağ göstergesinden

Soru 17:

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

Soru 18:Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A)Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B)Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C)Kaza yapma riskinin azalması

D)Sürüş yeteneğinin artması

Soru19:“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) trafik adabı   B) trafik cezası   C) trafik terörü   D) trafik müfettişi

Soru 20:Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

A) 10-15-20   B) 15-20-25   C) 30-40-50   D) 30-60-90

Soru 21:Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asit   B) antifriz   C) saf su   D) elektrolit

Soru 22:Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını                   B) Sola dönmenin yasaklandığını

C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını      D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini

SORU 23:Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 24:Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A) 25   B) 35   C) 45   D) 50

SORU 25:Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sorumluluk   B) Sosyallik   C) Acemi sürücülük   D) Özgürlük

Soru 26:Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli                                         B) Takip mesafesini artırmalı

C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli    D) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

A) Kazazede nefes alabiliyor mu?

B) Kazazede kalp atımı normal mi?

C) Kazazede nabız sayısı normal mi?

D) Kazazede de kızarıklık var mı?

SORU 28:Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

A) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması

B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması

C) Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması

D) Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması

SORU 29: 

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A) Mizacın    B) Beden dilinin    C) Trafik adabının    D) Konuşma üslubunun

Soru 30:Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I doğru   B) Yalnız II doğru   C) Her ikisi de doğru   D) Her ikisi de yanlış

SORU 31: Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A) Aynı    B) Yarısı kadar    C) 10 km/saat daha az    D) 10 km/saat daha fazla

Soru 32:Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 

A)Kasık    B)Boyun    C)Koltuk altı    D)Köprücük kemiği üzeri

Soru 33:Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

A) Derinin kuru ve ağrılı olması

B) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması

C) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması

D) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması

Soru 34:Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Radyatör peteklerinin tıkanmasınaB) Şarj lambasının yanmasına

C) Yakıt tüketiminin artmasınaD) El freninin arızalanmasına

Soru 35:

I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

A) I - II    B) I - III   C) II - III    D) I - II - III

Soru36:Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A) Trafikten süresiz men

B) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

C) Tescil plakası üzerinden idari para cezası

D) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

Soru 37:Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 15    B) 20    C) 25    D) 30

Soru 38:Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızınıB) Yakıt miktarınıC) Motor sıcaklığınıD) Motor devir sayısını

Soru 39:Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.

B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.

C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.

D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.

Soru 40:Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması

Soru 41:Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)Açık camlar kapatılır.

B)Önemsenmez yola devam edilir.

C)Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D)Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 42:Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

C) Geniş kavisle dönülmesi

D) Dar kavisle dönülmesi

Soru43:Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

Soru 44:Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A) Marş motorunun kablo bağlantılarında

B) Akünün kutup başlarında

C) Rölanti devresinde

D) Jikle devresinde

Soru 45:Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

A) Orta şeridi   B) Hızlanma şeridini   C) Tırmanma şeridini   D) Yavaşlama şeridini

Soru 46:Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli

B) Olduğu yerde hemen durmalı

C) Işıklı trafik işaretine uymalı

D) Geriye dönerek beklemeli

Soru 47:Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A) 5 numaralı aracın geçmesini

B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını

C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini

D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini

Soru  48:

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A) Sarı   B) Yeşil   C) Kırmızı   D) Kırmızı oklu

Soru 49:Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks

B) Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft

C) Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel

D) Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks

Soru 50:110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

A) 65   B) 60   C) 55   D) 50

1.SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1

D

11

A

21

B

31

C

41

D

2

A

12

D

22

C

32

A

42

C

3

D

13

A

23

B

33

B

43

C

4

C

14

C

24

A

34

C

44

A

5

C

15

B

25

A

35

D

45

D

6

D

16

D

26

B

36

C

46

D

7

B

17

D

27

D

37

A

47

A

8

C

18

A

28

C

38

D

48

A

9

D

19

A

29

C

39

B

49

D

10

C

20

D

30

C

40

D

50

C

___________________________________________________________________________________________________

                                                                  ----- SINAV SORULARI 2 ------

SORU 1:İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A) Adli tıp    B) Kazazede    C) İlk yardımcı    D) Trafik psikolojisi

Soru 2:Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomobil    B) Otobüs    C) Minibüs    D) Kamyonet

Soru 3:

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

Soru 4:Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A) Park lambası    B) Sinyal lambası    C) Şarj lambası    D) El fren lambası

Soru 5:Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Sürüş kolaylaşır.    B) Akü tam şarj olur.    C) Direksiyon kilitlenir.    D) Direksiyon daha rahat döner.

Soru 6:Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Para cezası verilir.

B) Araçları trafikten men edilir.

C) Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.

D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Soru 7:Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

A) Park yeri    B) Kavşak    C) Durak    D) Sığınma cebi

Soru 8:Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Yolun tek yönlü olduğunu

B) Yolun iki taraftan daraldığını

C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

Soru 9:Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

A) 90    B) 100    C) 110    D) 120

Soru 10:Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması

B) İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi

C) Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

D) Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi

Soru 11:Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A) İtfaiye    B) Ambulans    C) Polis imdat    D) Jandarma imdat

Soru 12:Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A) En sol şeride geçmeli

B) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli

C) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli

D) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

Soru 13:Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Soru 14:Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 15:Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A) Yaralının ayakları önde olacak şekilde

B) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde

C) Yaralının yarasına göre değişir.

D) Yaralının isteğine göre değişir.

Soru 16:Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek

B) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

C) Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak

D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

Soru 17:Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Durup beklemeli

B) Durmadan geçmeli

C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 18:Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A) Hasta oturtularak merhem sürülmeli

B) Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı

C) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı

D) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

A) Debriyajın kaçırması

B) Fren balatalarının yeni olması

 C)Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması

 D)Fren lambalarının yanmaması

Soru 20:Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20    B) 30    C) 40    D) 50

Soru 21:Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A) Dik oturuş    B) Yarı oturuş    C) Yarı yüzüstü yan yatış    D) Sırtüstü yatış

Soru 22:Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Soru 23:Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

A) Göğüs kafesinin hareket etmemesi

B) Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi

C) Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması

D) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması

Soru 24:Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi

B) Aracını yavaşlatması

C) Takip mesafesini azaltması

D) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 25:Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

Soru 26:Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

A) 5    B) 10    C) 15    D) 20

Soru 27:Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

 

Soru 28:Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine

B) Demir yolu üst geçidine

C) Kontrollü demir yolu geçidine

D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 29:Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A) Renk körlüğü 

 B) Alkol bağımlılığı   

C) Psikotrop madde bağımlılığı   

D) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi

Soru 30:"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması

B) Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.

C) Araçta yangın riskinin oluşması

D) Çevre kirliliğini engellemek

Soru 31:Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

A) Egzoz supabı    B) Emme manifoldu    C) Egzoz manifoldu    D) Katalitik konvertör

Soru 32:Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Sis ışıklarını    B) Park ışıklarını    C) Yakını gösteren ışıkları    D) Uzağı gösteren ışıkları

Soru 33:Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diferansiyele yağ karışımı göndermek

B) Silindire yağ karışımı göndermek

C) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek

D) Silindire benzin-hava karışımı göndermek

Soru 34:Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

A) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek

B) Motoru yüksek devirde çalıştırmak

C) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak

D) Motoru tam yükte çalıştırmak

Soru 35:Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

A) Birinci derece yanıklar

B) İkinci derece yanıklar

C) Üçüncü derece yanıklar

D) Kas tabakasını etkileyen yanıklar

Soru 36:Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A) Hızını artırması

B) Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi

C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

D) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A) Aşırı hız yapılması

B) Frenlerin ayarsız olması

C) Rölanti ayarının bozuk olması

D) Lastiklerin havasının az olması

Soru 38:Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 39:Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


A) 1 - 2 - 4 - 3

B) 2 - 1 - 3 - 4

C) 2 - 3 - 4 - 1

D) 3 - 1 - 2 - 4

Soru 40:Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Eklem bölgesi olmasına

B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına

C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına

D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına

Soru 41:Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A) Yalnız 1    B) Yalnız 2     C) 1 ve 3    D) 2 ve 4

Soru 42:Motorda hava filtresinin görevi nedir?

A) Suyu temizlemek    B) Yağı temizlemek    C) Yakıtı temizlemek    D) Havayı temizlemek

Soru 43.Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

A) 2 ------------ 1B) 3 ------------ 2C) 5 ------------ 4D) 7 ------------ 6

Soru 44.Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A) Muayene istasyonu    B) Servis istasyonu    C) Terminal    D) Garaj

Soru 45.“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A) Benzinli    B) Dizel    C) Elektrikli    D) Buharlı

Soru 46:Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

A) Aracın hızlı kullanılması    B) Ani ve sert kalkış yapılması

C) Aracın yavaş kullanılması     D) Park hâlinde viteste bırakılması

Soru 47:Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

B) Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması

C) Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi

D) Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması

Soru 48:Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak

B) Diferansiyeli çalıştırmak

C) Yağlamayı sağlamak

D) Vites kutusunu çalıştırmak

Soru 49:

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A) I ve IV.     B) II ve III.    C) I, II ve III.    D) II, III ve IV.

Soru 50:Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A) Dur    B) Yolver    C) Ayrılma şeridi    D) Tırmanma şeridi

    2.SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1

D

11

A

21

C

31

D

41

D

2

A

12

B

22

C

32

C

42

D

3

D

13

A

23

B

33

D

43

C

4

C

14

C

24

C

34

C

44

A

5

C

15

A

25

D

35

A

45

B

6

D

16

C

26

D

36

D

46

B

7

A

17

A

27

A

37

A

47

B

8

D

18

C

28

D

38

C

48

A

9

C

19

C

29

A

39

B

49

B

10

D

20

B

30

D

40

D

50

B

___________________________________________________________________________________________________

 

                                                                          ----- SINAV SORULARI 3 ------

Soru 1.

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 2.Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 3.Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 4.Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 5.Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

Soru 7.Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 9.Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Soru 10.Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 11."Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12.Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 13.

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14.Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 17.Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Soru 18.Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19.Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Soru 20.Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Soru 21.Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

Soru 22.Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23."Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 24.- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Soru 26."Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
 

Soru 27.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 28.Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 29.Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 30.Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

Soru 31.Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 32.Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

Soru 33.Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 34.Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35.Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 37.70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 38.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 39.B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Soru 40.Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41.Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Soru 42.Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 43.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 45.Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 46.Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 47.Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Soru 48.Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 49.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 50

.I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

     3.SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1

D

11

A

21

A

31

A

41

A

2

A

12

C

22

A

32

A

42

B

3

C

13

A

23

A

33

D

43

A

4

C

14

C

24

C

34

B

44

A

5

D

15

D

25

A

35

A

45

D

6

C

16

C

26

D

36

C

46

B

7

A

17

C

27

C

37

B

47

D

8

D

18

C

28

C

38

C

48

C

9

A

19

D

29

C

39

D

49

A

10

A

20

A

30

A

40

B

50

D

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                         ----- SINAV SORULARI 4 ------

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 2.Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

Soru 3.I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 4.• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5.Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

Soru 6.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11.Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Soru 12.Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13.Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Soru 15.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Soru 17.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 19.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 20.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 21.Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 22.Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 23.Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24.Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Soru 25.Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 26.Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 27.Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Soru 28.Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Soru 29.Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Soru 30.I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 31.Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 32.I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Soru 34.• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Soru 38.Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 39.Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

Soru 40.Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

Soru 41.Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Soru 43.Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 44.Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 45.Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46.Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 47.Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 48.Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 50.I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

  4.SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1

D

11

B

21

A

31

B

41

A

2

B

12

A

22

C

32

D

42

C

3

D

13

A

23

D

33

A

43

D

4

C

14

D

24

C

34

B

44

B

5

A

15

B

25

A

35

D

45

A

6

B

16

A

26

B

36

B

46

B

7

C

17

C

27

D

37

A

47

D

8

A

18

B

28

C

38

C

48

C

9

C

19

C

29

A

39

D

49

A

10

D

20

D

30

C

40

B

50

D

___________________________________________________________________________________________________

                                                                         ---- SINAV SORULARI 5 ------

Soru 1.

I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

Soru 4.Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 6.Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 8.Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11.Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

Soru 13.

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 15.Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 16.Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 17.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 18.Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 19.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 20.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 21.Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 22.Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 23.

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Soru 24.Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Soru 25.Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 26.Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Soru 27.Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 29.Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 30.Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Soru 31.Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 32.Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Soru 34.Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

Soru 37

.I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Soru 38.Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 39.Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

Soru 40.Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

Soru 41.Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42.Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43.Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 45.

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 46.Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

Soru 47.Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

Soru 48.Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

Soru 49.Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

5.SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1

C

11

C

21

C

31

B

41

C

2

B

12

D

22

C

32

D

42

B

3

A

13

B

23

D

33

C

43

D

4

C

14

A

24

A

34

A

44

A

5

D

15

D

25

D

35

B

45

A

6

B

16

C

26

B

36

C

46

C

7

D

17

A

27

D

37

D

47

B

8

A

18

B

28

A

38

A

48

D

9

B

19

A

29

C

39

C

49

A

10

A

20

B

30

D

40

B

50

D

 

SRC Sınav Soruları
+905386884490
Pzt-Cum 08:00 00:00
info@bostancisurucu.com
7 X 24 Çevrimiçi Destek
TOP